tankar

”Jag har tyvärr svårt att se den kommersiella potentialen.”

13 december, 2018

  ”Det är ofta fyndigt och insiktsfullt, och jag kan verkligen uppskatta många av texterna, men sammantaget blir det en lite för ensidigt nattsvart betraktelse. Jag har tyvärr svårt att se den kommersiella potentialen.” Orden kom från min ordinarie förläggare när jag lät honom läsa ett antal texter på tvärs, skrivna på vers. Jag är […]

Läs mer

Ledarskap handlar inte om ekonomi, det handlar om kemi!

19 november, 2018

Forskningen kring människors motivation är verkligen motiverad, men svår. Man debatterar fortfarande olika teorier, men en sak är forskarna överens om: långsiktigt fungerar det inte med enbart yttre motivatorer, alltså belöningar som lönebonusar, presenter och gåvor. Ändå är det i stort sett de enda belöningssystem som används i näringslivet. Varför? För att vi väljer enkla […]

Läs mer

”Hur mår du?”

12 november, 2018

Den frågan låter kanske inte särskilt affärsmässig. Men faktum är att den är en symbol för det kanske allra viktigaste som finns för att föda engagemang hos medarbetarna – en personlig fråga som visar att du bryr dig om individen. Det finns dock ett aber, ett avgörande tillägg för att du ska uppnå den önskade […]

Läs mer

Om du som ledare är hoppfull är ingen av dina medarbetare hopplös.

17 oktober, 2018

Att människor inte kan något betyder inte att de inte kan lära sig. Som chef är det viktigt att du har just den kunskapen med dig. (Att du inte visste det från födseln innebär ju inte att du inte kan ta till dig kunskapen nu, eller hur?) Det är du som i din ledarroll avgör hur andra […]

Läs mer

Det är inte chefens målbilder som ger framgång, det är medarbetarnas.

17 oktober, 2018

Många ledningar gör misstaget att formulera framtidsplanerna och sedan försöka få medarbetarna att ta dem till sig. Men en vision eller en mission måste ha en äkta förankring bland medarbetarna – de måste känna att det här är vad de vill göra (inte måste). Och då måste man göra medarbetarna delaktiga i formulerandet av de framtida målbilderna. […]

Läs mer

Går dina medarbetare i takt?

8 augusti, 2018

Sedan ett antal år tillbaka är jag delägare i ett eventföretag. Det har varit en oerhört lärorik resa för mig, som i mitt tidigare yrkesliv mest har kommunicerat ”mekaniskt” i form av annonser, trycksaker, böcker etc, att se hur starka kommunikationseffekter man kan uppnå genom att samla människor och genomföra övningar som stärker team-känslan. Men, […]

Läs mer

Ta det osäkra före det säkra.

26 juni, 2018

Mycket i våra liv styrs av rädsla. Vi bär på rädsla för att göra bort oss, att misslyckas, att förlora, att inte passa in, bli sårade, lämnade, åsidosatta…
Å ena sidan kan rädslan vara bra. Den gör oss försiktiga, den får oss att tänka efter och hindrar oss från att störta huvudstupa in i situationer som […]

Läs mer

Think inside the box!

8 juni, 2018

När jag som föreläsare förespråkar att sätta medarbetarnas väl före allt annat i företaget möts jag ibland av rynkade näsor och veckande pannor. Det är tydligt att det finns en utbredd misstänksamhet mot, och kanske en rädsla för, mjuka värden. ”Man måste väl kunna ställa krav på sina medarbetare?”, är en vanlig invändning. Ja, absolut. […]

Läs mer

Vad motiverar oss egentligen?

31 maj, 2018

  Den amerikanske psykologen Harry Harlow var liksom jag intresserad av apan i oss, om än på ett betydligt mer vetenskapligt sätt. Harlow studerade rhesusapor under hela sin karriär och hans experiment var på många sätt kontroversiella, inte minst ur ett djurrättsperspektiv. Men han var en pionjär och man måste erkänna att han med sina […]

Läs mer

Verklig vinstmaximering uppnår man om man satsar på vimaximering!

14 maj, 2018

Det är ett väldigt fokus på de ekonomiska resultaten i dagens arbetsliv. Att företaget ska vara lönsamt är självklart – om man inte får in minst lika mycket som ska ut varje månad så finns det snart inget arbete att gå till. Men det finns fler slags vinster än de ekonomiska, och en rad studier […]

Läs mer

KONTAKTA MIG

Adress
Svangatan 4G
806 46 Gävle

Telefonnummer
070-672 34 30

E-post
tommy@tommylundberg.se

KONTAKT­FORMULÄR