”OM MAN VILL FÖRSTÅ HUR EN ORGANISATION FUNGERAR MÅSTE MAN FÖRSTÅ HUR MÄNNISKOR FUNGERAR.”

- Tommy Lundberg

ATT SKAPA BILDER AV ORD.

Våra hjärnor tänker i bilder, men vilka ord skapar rätt bilder för ditt företag? Hur lyder en vision som väcker människors drivkrafter? Hur formulerar man meningen med verksamheten? Hur beskriver man gruppens värderingar? Hur uttrycker man  en positiv företagskultur? Den typen av frågor ägnar jag min vardag åt – som föreläsare, som författare och som konsult och rådgivare till företag och organisationer. Med trettio års erfarenhet av extern och intern kommunikation kan jag hjälpa er att hitta orden som hjälper er framåt.

Föreläsare

FÖRELÄSARE

I mina föreläsningar försöker jag förmedla inspirerande information och värdefullt vetande om kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Och jag gör det med en gemensam nämnare som grund – vårt mänskliga beteende, som många gånger är långtifrån så rationellt som vi vill tro. Jag blandar ekonomisk och psykologisk forskning med studier om hur känslan och tanken samspelar, och inte minst mina egna erfarenheter som företagare och ledare. Allt på ett sätt så att människor känner igen sig.

Författare

FÖRFATTARE

När jag skriver är det min ambition att förvandla kunskaper till insikter hos läsaren. Jag tar mina favoritämnen – kommunikation, ledarskap och medarbetarskap – på största allvar men med en glimt i ögonvrån. Jag ställer hellre svåra frågor än ger självklara svar. Och oavsett om jag speglar våra mänskliga beteenden i barn, i schimpanser, i mig själv eller i kognitiva forskningsresultat så vill jag göra det med ett underhållande och lättillgängligt språk. Ledarskap och medarbetarskap är svårt, då får det inte vara svårt att läsa om.

Företagare

FÖRETAGARE

Som konsult, rådgivare och skribent möter jag inte bara företag och organisationer i frågor kring varumärken och intern och extern kommunikation – jag lär också känna många olika ledarstilar och företagskulturer. Kunduppdragen ger mig den viktiga kontakten med företagens, och medarbetarnas, verklighet och är en ständig källa till inspiration. I varje kundmöte kan det finnas ett frö till nästa bok eller nästa föreläsning, och varje bok och föreläsning ger mig tankar och idéer som jag kan ta med mig till nästa kunduppdrag.

”imponerande påläst, fint personligt och härligt mänskligt. Det här är inte en bok för ledare – det är en bok för alla människor!”

– Micael Dahlen, professor, författare och föreläsare om ”Motivationskoden”.

KONTAKTA MIG

Adress
Svangatan 4G
806 46 Gävle

Telefonnummer
070-672 34 30

E-post
tommy@tommylundberg.se

KONTAKT­FORMULÄR