FÖRELÄS­NINGAR

Föreläsningar

"Tommy lyckades inspirera hela vår förvaltning! Han var fenomenal på att snabbt fånga stämningen i rummet, trots att vi var 150 personer! Det kändes som om han såg varenda person i rummet och han fick oss att känna att det var just oss det handlade om. Vi fick känna oss viktiga och stolta över det jobb vi gör. Med små gester och ord fick han också alla att vara aktiva i den workshop han ledde." Mia Eriksson, Utbildningsledare Arbetslivsförvaltningen, Sandvikens kommun

”Tommys föreläsning gav upphov till såväl skratt som eftertanke." Vi anlitade Tommy till vår Chefsdag med cirka hundra deltagare. Tommy gav en inspirerande föreläsning om hur man skapar engagemang bland medarbetarna och föreläsningen gav upphov till såväl skratt som eftertanke. Seminariet avslutades med att Tommy faciliterade en paneldebatt där några av våra chefer var inbjudna. Under paneldebatten blandade Tommy frågor med input på ett utmärkt sätt. ” Catharina Krüger HR partner, SKF Sverige AB

”Vi alla i gruppen tyckte att Tommys föreläsning var väldigt inspirerande och innehållet var fantastiskt bra. Tiden gick otroligt fort, som den bör med en inspirerande och kunnig föreläsare. Det jag framförallt tog med mig från Tommy var tänket att vi får en starkare och bättre presterande grupp genom att stärka alla medarbetare som ingår i den och jag tror att de flesta tog åt sig av det budskapet. Jag kan varmt rekommendera Tommy som föreläsare.” Evelina Wikström, Financial Controller, Microsoft Sweden

"Med Tommys energi och kunskap kunde vi leverera en helgjuten Chefsdag tillsammans med övriga medverkande. Han inspirerade och gav många tänkvärda och nyttiga tankar och tips. Det är tryggt att jobba med föreläsare som levererar på toppnivå." Ann-Cathrine Wassel, Kompetensutvecklare, Kommunledningsförvaltningen Östersunds Kommun

"Tommy blandar fakta, vetenskap och erfarenheter och framför detta med stor inlevelse och humor –men också med stort allvar. Med frågan ”Skulle du vilja jobba med dig?” fångade Tommy alla våra medarbetare på ett inspirerande sätt. Inte ens den mest svårtflirtade lyckas motstå att dras med i resonemanget och vid dagens slut var vi många som gick hem fyllda av inspiration och tankar kring hur det egna beteendet, attityder och förhållningssätt påverkar den gemensamma arbetsmiljön och arbetets resultat. En mycket lyckad dag!" Emma Sjöberg, Enhetschef Omsorgsförvaltningen, Sandvikens kommun

”Tommy guidade oss skickligt genom en givande eftermiddag. Han inledde med en inspirerande  och tankeväckande föreläsning om hur vi som ledare kan skapa delaktighet och meningsfullhet och få medarbetarna att känna att de blir ännu lite bättre. Tommy ledde oss sedan i workshops där vi med full energi och engagemang diskuterade ämnen som kultur och medarbetarens behov under hård arbetsbelastning. Helt enkelt en eftermiddag som gav oss extra energi för att klara en tuff höst”. Karin Berg-Johansson, HR-Generalist Inmotion Technologies AB

Vi har hittills anlitat Tommy vid tre tillfällen för att prata om ”Ledarskap för ökat medarbetarengagemang”. Tommys föreläsningar har varit mycket inspirerande och uppskattade av alla! Han är en mycket bra retoriker, som baserar sitt budskap på både fakta och erfarenheter. Det är lätt som åhörare att följa med i hans resonemang och han använder tydliga och kreativa bilder som förstärker hans budskap. Tommy är dessutom väldigt lätt att ha att göra med när du har rollen som arrangör. Han är alltid snabb att svara, han lyssnar in vilken som är målgruppen för föreläsningen och han är mån om att anpassa upplägget, så att det blir så bra som möjligt för just den gruppen. Jag kan verkligen rekommendera honom som föreläsare.
Lotta Strömer, verksamhetsansvarig för Rekryteringslots Dalarna

Empatieffekten.

Det är i det mänskliga samspelet som företags och organisationers framgång formas. Och det är vad föreläsningen med samma namn som min senaste bok handlar om.

Förutsättningarna för samspel skapas av ledarna, och det finns en gemensam nämnare som verkar betyda mer än alla andra: empati – förmågan att sätta sig in i andras situation och förstå deras känslor och tankar. Empatiska ledare formar empatiska organisationer – miljöer där människor drivs av att de trivs och driver varandra att utvecklas. Men hur når man dit?

Den här föreläsningen är en inspirerande upptäcktsresa som bjuder på tankeväckande kunskaper och insikter om mänskligt beteende och vad som egentligen driver människor. Den hjälper åhörarna att utveckla sin empatiska förmåga och därmed att engagera människorna runtomkring dem. För numera vet vi att empati leder till ökat engagemang – och bättre resultat!

Föreläsningen riktar sig till chefer, men är lika intressant för medarbetare. Allra bäst är kanske dem att ta till sig kunskapen tillsammans, eftersom ”Empatieffekten” uppstår i samspelet mellan chefer och medarbetare.

 

Inspirationsföreläsning.
Längd: Kan anpassas från 1 till 2 timmar.
Kan kompletteras med workshop.

 

Tommy_Lundberg_4_Foto Sören Vilks

Motivationskoden

Vad är det som gör att vi går igång på jobbet – att vi blir inspirerade, engagerade och motiverade? Med den här föreläsningen vill jag inspirera chefer och medarbetare att tänka bort bonusar och belöningar och istället utgå från de grundläggande mänskliga behov som ligger bakom vår inre motivation.

Föreläsningen baseras på boken ”Motivationskoden” och jag vill ta åhörarna med på en resa genom ekonomisk och psykologisk forskning, den mänskliga hjärnans märkliga vindlingar och mina egna erfarenheter och tankar om hur vi beter oss och varför. Jag tar bland annat upp ämnen som varför kemi är ett viktigare ämne än ekonomi för en ledare, varför löneförhöjningar inte höjer prestationen, varför människor vill spela roll snarare än en roll och varför piskor och morötter inte fungerar. Och mycket mer som är avgörande för människors motivation i arbetet!

Föreläsningen passar både för chefs- och medarbetargrupper, och kanske allra helst för båda grupperna tillsammans, eftersom modernt ledarskap i allt högre grad handlar om ett samspel mellan chefer och medarbetare.

Inspirationsföreläsning.
Längd: Kan anpassas från 1 till 2 timmar.
Kan kompletteras med workshop.

Om du klickar igång spelaren här till höger kan du lyssna på en "höreläsning" som jag spelade in för Kontentan.se. Den ger naturligtvis inte alls samma upplevelse som en levande föreläsning, men ger dig i alla fall en försmak på vad jag pratar om.

Skulle du vilja jobba med dig? *

På papperet kan man beskriva den här föreläsningen som ”en inspirerande och tankeväckande betraktelse kring vad som ligger bakom ett positivt, produktivt arbetsklimat och den enskilde medarbetarens ansvar för sin egen och gruppens utveckling.” Hur stärker man gruppens gemensamma förmåga? Vad är det som skapar sammanhållning i en arbetsgrupp? Påverkar din attityd företagets utveckling? Vilket ansvar har du som medarbetare för företagets kultur? Det är några av de frågeställningar jag tar upp. Jag vill få publiken att tänka till och fundera över varför vi beter oss som vi gör och hur vi kan förändra oss till det bättre. Eller för att citera boken med samma namn som föreläsningen: "Om man vill bli bra på att jobba med andra kan man behöva jobba lite med sig själv."

* som chef?

Ett positivt medarbetarskap hänger intimt samman med ett positivt ledarskap. Därför har både medarbetarboken och föreläsningen fått en "tvilling", speciellt riktad till chefer och arbetsledare som vill utveckla sin förmåga att få medarbetarna med sig. Här fokuserar jag på chefens svåra roll och hur man med sina egna attityder, tankar och beteenden påverkar gruppens engagemang, motivation och förmåga. Eller som det står i boken: "Om man vill bli bra på att leda andra kan man behöva träna på att leda sig själv."

Båda föreläsningarna lämpar sig väl som en inspirerande start på ett förändrings-, eller vi kanske ska säga förbättringsarbete. De kan kompletteras med workshop-övningar, som kan skräddarsys utifrån organisationens behov och förutsättningar. Många organisationer väljer också att köpa in den tillhörande boken/böckerna som gemensamt arbetsverktyg för fortsatt internt utvecklingsarbete.

Inspirationsföreläsning.
Längd: Kan anpassas från 1 till 1,5 timme.
Kan kompletteras med workshop.

_R2Z6443

Ledarskap på apstadiet.

Vi människor vill gärna tro att vi är rationella varelser, men det mesta av våra tankar och beteenden styrs av våra djupast liggande känslosystem – känslosystem som är flera miljoner år gamla och som har påverkats ytterst lite av Facebook, Twitter och Instagram. Genom att studera våra närmaste släktingar – schimpanserna – och spegla våra beteenden i deras, kan vi finna vägar till ett mänskligare ledarskap och återfå en förlorad känsla för vad som får människor att må bra och prestera bättre i grupp. Den här föreläsningen är en på många sätt hisnande evolutionsresa från Afrikas djungler till vårt moderna informationssamhälle, från vår ursprungliga jakt på föda till jakten på pengar, från regnskogen till arbetsplatser, möteslokaler och styrelserum. Primatforskning blandas med kognitiva studier, ekonomisk forskning, egna erfarenheter och tankar.

Föreläsningens budskap riktar sig till chefer och ledare men är i grunden lika intressant för alla medarbetare som vill utveckla sin förmåga att kommunicera och samarbeta. Eller annorlunda uttryckt: "Det här är en föreläsning för alla människoapor som har med andra människoapor att göra."

Inspirationsföreläsning.
Längd: Kan anpassas från 1 till 2 timmar.
Kan kompletteras med workshop.

KONTAKTA MIG

Adress
Svangatan 4G
806 46 Gävle

Telefonnummer
070-672 34 30

E-post
tommy@tommylundberg.se

KONTAKT­FORMULÄR