tankar

Det är inte arbetet vi gillar med jobbet.

5 augusti, 2019

Undersökningsföretaget Gallup har studerat allt mellan himmel och jord på våra arbetsplatser. Bland annat har man undersökt vad som är det viktigaste för att man ska gilla sitt jobb. Kan du gissa? Jo, att man har en riktigt bra kompis på arbetsplatsen. Frågan är bara hur vi ska hinna bli kompisar med varandra när vi bara […]

Läs mer

Dagens medarbetare vill ha autonomi – inte automatik!

2 maj, 2019

För femton år sedan började man prata om ”the gamer generation” på arbetsmarknaden, de individer som hade vuxit upp med tv- och dataspel som en fullständigt naturlig del av livet. De tidigast födda i den generationen är idag medelålders och efter dem har flera generationer klivit in på våra arbetsplatser med ännu mer speltänkande i sina huvuden. Vad är gemensamt för dessa individer? Jo, att de har lärt sig utan instruktioner, i datavärldar där det handlar om att utveckla […]

Läs mer

Vart leder du dina medarbetare?

1 april, 2019

Jag vet inte om man kan jämföra jobbet som chef med jobbet som taxichaufför. Möjligen kan man konstatera att chefens uppgift, precis som en taxichaufförens, handlar om att styra sin verksamhet. Och – att både chefen och taxichauffören är människor. Det som är gemensamt för människor är i sin tur att de kan utvecklas. En […]

Läs mer

”Jag har tyvärr svårt att se den kommersiella potentialen.”

13 december, 2018

  ”Det är ofta fyndigt och insiktsfullt, och jag kan verkligen uppskatta många av texterna, men sammantaget blir det en lite för ensidigt nattsvart betraktelse. Jag har tyvärr svårt att se den kommersiella potentialen.” Orden kom från min ordinarie förläggare när jag lät honom läsa ett antal texter på tvärs, skrivna på vers. Jag är […]

Läs mer

Ledarskap handlar inte om ekonomi, det handlar om kemi!

19 november, 2018

Forskningen kring människors motivation är verkligen motiverad, men svår. Man debatterar fortfarande olika teorier, men en sak är forskarna överens om: långsiktigt fungerar det inte med enbart yttre motivatorer, alltså belöningar som lönebonusar, presenter och gåvor. Ändå är det i stort sett de enda belöningssystem som används i näringslivet. Varför? För att vi väljer enkla […]

Läs mer

”Hur mår du?”

12 november, 2018

Den frågan låter kanske inte särskilt affärsmässig. Men faktum är att den är en symbol för det kanske allra viktigaste som finns för att föda engagemang hos medarbetarna – en personlig fråga som visar att du bryr dig om individen. Det finns dock ett aber, ett avgörande tillägg för att du ska uppnå den önskade […]

Läs mer

Om du som ledare är hoppfull är ingen av dina medarbetare hopplös.

17 oktober, 2018

Att människor inte kan något betyder inte att de inte kan lära sig. Som chef är det viktigt att du har just den kunskapen med dig. (Att du inte visste det från födseln innebär ju inte att du inte kan ta till dig kunskapen nu, eller hur?) Det är du som i din ledarroll avgör hur andra […]

Läs mer

Det är inte chefens målbilder som ger framgång, det är medarbetarnas.

17 oktober, 2018

Många ledningar gör misstaget att formulera framtidsplanerna och sedan försöka få medarbetarna att ta dem till sig. Men en vision eller en mission måste ha en äkta förankring bland medarbetarna – de måste känna att det här är vad de vill göra (inte måste). Och då måste man göra medarbetarna delaktiga i formulerandet av de framtida målbilderna. […]

Läs mer

Går dina medarbetare i takt?

8 augusti, 2018

Sedan ett antal år tillbaka är jag delägare i ett eventföretag. Det har varit en oerhört lärorik resa för mig, som i mitt tidigare yrkesliv mest har kommunicerat ”mekaniskt” i form av annonser, trycksaker, böcker etc, att se hur starka kommunikationseffekter man kan uppnå genom att samla människor och genomföra övningar som stärker team-känslan. Men, […]

Läs mer

Ta det osäkra före det säkra.

26 juni, 2018

Mycket i våra liv styrs av rädsla. Vi bär på rädsla för att göra bort oss, att misslyckas, att förlora, att inte passa in, bli sårade, lämnade, åsidosatta…
Å ena sidan kan rädslan vara bra. Den gör oss försiktiga, den får oss att tänka efter och hindrar oss från att störta huvudstupa in i situationer som […]

Läs mer

KONTAKTA MIG

Adress
Kyrkogatan 24 B
803 11 Gävle

Telefonnummer
070-672 34 30

E-post
tommy@tommylundberg.se

KONTAKT­FORMULÄR