BÖCKER

att skriva är att utforska.

För mig handlar skrivandet om att utforska och utveckla, inte minst mig själv. Jag skriver lika mycket för att lära som för att lära ut. Så här långt har det blivit fem böcker om kommunikation, ledarskap och medarbetarskap. Alla med "mänskligt beteende" som bärande grund. Jag älskar verkligen att utforska varför vi är som vi är och varför vi gör som vi gör, vi människor. 

Här nedanför hittar du mina böcker. Varje bok har en länk där du kan provläsa några sidor. Och varje bok har en "köpknapp" så att du enkelt kan beställa så många du vill ha.

EMPATIEFFEKTEN

Om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor.

Om böcker räknades som livsmedel (vilket de ju egentligen borde) så skulle min senaste bok, Empatieffekten, ha förpackningsdatum 2019-03-18. Det var nämligen då mina 280 sidor tog plats i bokhandlarnas hyllor. Något bäst-före-datum tror jag inte skulle behövas, för den här boken handlar om hur människor fungerar, och det har i grunden inte förändrats på tiotusentals år.

Det som har förändrats är dock vårt arbetsliv. Vi lever i en tid där kreativitet, innovationskraft och samarbetsförmåga blir allt viktigare för organisationer och företag. Samtidigt ser vi att medarbetarnas engagemang minskar! Det gör att det ställs helt nya krav på ledarskapet. Allra viktigast för moderna ledare blir förmågan att förstå hur vi människor fungerar, tänker och – inte minst – känner!

Harvard Business Review har i en rad artiklar konstaterat att en alltmer efterfrågad ledaregenskap är empati, och alltfler studier, bland andra The Global Empathy Index, visar på sambandet mellan chefers empatiska förmåga och verksamheters resultat.  Boken Förlaget Roos & Tegner som givit ut boken har beskrivit den så här: ”Empatieffekten ger chefer djupa insikter om mänskligt beteende och hjälper dem att utveckla sin empatiska förmåga. ”

Det är ingen dum sammanfattning, eftersom vi idag vet att empati leder till ökat engagemang – och bättre resultat. Själv tänker jag att den inte bara är en bok för chefer. Jag ser den som en upptäcktsresa, med tankeväckande kunskapsstopp som berikar var och en som vill utveckla sin förmåga att inspirera och engagera andra människor.

Pris 200:- exkl moms (212:- inkl moms)

Provläs.

Så här beskriver några av läsarna boken:

”Tommy Lundberg tillhör det fåtalet författare som klarar av att på ett lättfattligt sätt kombinera forskningsrön med egna betraktelser och mejsla ut tydliga och välgrundade tankar kring hur vi alla kan utvecklas som ledare och människor. Inom ramen för bokens fyra huvudområden, Relation - Vision – Kommunikation – Reflektion, får vi följa med på en resa full av intressanta stickspår och analyser som alla känns relevanta och väl underbyggda. En riktigt bra källa till reflektion och inspiration!”

– Johan Kerstell, HR Direktör Sandvik AB

 ”Tommy Lundberg har skrivit en inspirerande bok om empati och vad det är som gör skillnad mellan chefer och ledare – nämligen förmågan att koppla ihop sig med människor. Temat och innehållet är helt rätt i tiden. Jag älskar också de korta små reflektioner som bryter av texten och ger mig som läsare utrymme att själv tänka till och reflektera. Det här är verkligen en härlig läsning som berikar en!”

– Jesper Ek, ledarskapsinspiratör och föreläsare. Fd Nordenchef på Roche Diabetes Care.

 "Initierat, personligt och inspirerande! En tankeväckande bok som fyller ett stort behov. Vi lever i en allt mer digitaliserad värld där utveckling och arbetstempo präglas av snabbhet, men mitt i detta så är vi alla först och främst människor, utrustade med samma gamla hjärna och med våra känslor.

Tommy Lundberg skriver på ett rakt och enkelt sätt och han delar med sig av lyckade och mindre lyckade exempel från sitt eget liv, vilket ger extra trovärdighet och djup i det han beskriver. Läsandet väckte många funderingar och jag fick flera bra idéer som jag tänker testa både i styrelserummet, ledningsgruppen, på medarbetare, familj och vänner, helst imorgon. Viktigt och vitaliserande!

– Malin Rogström, utvecklingschef Sandbacka Science Park och ordförande i Gefle IF FF

”Empatieffekten känns som någon att hålla i handen när jag fortsätter resan från styrning och kontroll till förtroende och lust.”

– Pernilla Wigren, kommundirektör Falu Kommun

motivations­koden

om modernt ledarskap och varför vi borde gå från Management till Humanagement.

Motivationskoden gavs ut av Roos&Tegner i maj 2016. Så här beskriver förlaget boken: ”Motivationskoden är en inspirerande och tankeväckande resa genom ekonomisk och psykologisk forskning, den mänskliga hjärnan och författarens egna erfarenheter och tankar om ledarskap. Med träffsäkra analyser av vår samtid och ögonöppnande insikter om mänskligt beteende lyckas boken både underhålla och skaka om. Läs om varför ledarskap borde handla mer om kemi än ekonomi, om varför människor vill spela roll snarare än en roll och varför piskor och morötter inte fungerar. Och mycket mer! ”

Så här beskriver jag boken: Vi människor är emotionellt styra varelser, och ju mer rationellt beräknande arbetslivet blir desto mindre engagemang och motivation känner vi i och för våra arbeten. Med den här boken vill jag uppmuntra chefer att leda utifrån de grundläggande mänskliga behov som ligger bakom vår inre motivation. Men förvänta dig ingen enkel metod eller modell som direkt kan implementeras. Boken lever som den lär: ledarskap handlar inte om att ge svaren, utan om att leverera frågorna som inspirerar människor att tänka själva.

Pris 200:- exkl moms (212:- inkl moms)

Provläs.

Motivationskoden

Så här beskriver några av läsarna boken:

”Ledarskapets grundbult är att man måste känna sig själv ganska bra. Den här boken hjälper en att lära känna sig själv – och förstå andra.”

– Ann Krumlinde, vd Danske Bank Sverige

"Imponerande påläst, fint personligt och härligt mänskligt. Det här är inte en bok för ledare – det är en bok för alla människor!"

– Micael Dahlen, professor, författare och föreläsare

”Motivationskoden är en bok som verkligen väcker tankar och ger insikter om ledarskap, i det stora och det lilla. Dessutom är den skriven av en språkkonstnär med känslomässig skärpa.”

– Mats Urde. Forskare och konsult i varumärkesstrategi. Docent vid  Lunds universitet

”Den här boken är rent läsgodis. Lättillgänglig, upplysande och väldigt stimulerande. I vårt arbete med en ny affärsplan inspireras jag att i ännu högre grad involvera medarbetarna, för att på allvar frigöra kraften och lusten. Jag ska köpa den till alla!”

– Pernilla Wigren, VD Kopparstaden

affärspoesi

Halvsanningar och förbannad dikt om livet i näringslivet.

”Det är ofta fyndigt och insiktsfullt, och jag kan verkligen uppskatta många av texterna, men sammantaget blir det en lite för ensidigt nattsvart betraktelse. Jag har tyvärr svårt att se den kommersiella potentialen.”

Orden kom från min ordinarie förläggare när jag lät honom läsa ett antal texter på tvärs, skrivna på vers. Jag är nog beredd att hålla med honom, jag tror inte att det här blir någon kioskvältare. Men jag kände ändå att jag ville ha dessa texter i tryck, så det fick bli utgivning på ”eget förlag”, som man så tjusigt uttrycker det när man bekostar produktionen själv. Och nu finns den: ”Affärspoesi. Halvsanningar och förbannad dikt om livet i näringslivet.” Skriven av mig och formgiven och illustrerad av min kompis Patrik Bogren.

Det här är en annorlunda bok för chefer, ledare och medarbetare, skriven på rim. En bok som genom att korsa, eller vi kanske ska säga krocka, affärsvärldens verklighet med den kulturella världens uttryck, vill få sina läsare att reflektera över arbetslivets villkor och näringslivets moral, och tänka till ett varv på allt från hur mycket vi jobbar till vad vi egentligen jobbar för och varför.

Innehållet kan å ena sidan beskrivas som lika svart som omslaget, men å andra sidan måste vi möta det mörka med öppna ögon för att kunna förändra det. Och jag tror att texterna kan skapa både igenkänning, insikter och åsikter hos den som läser.

I vanliga fall skriver jag ju mer vanliga böcker om ledarskap och medarbetarskap, men även om formen för den här boken är ovanlig så är det bakomliggande budskapet mitt gamla vanliga: människor är människor och kan inte behandlas som maskiner. I alla fall inte om vi vill komma åt deras engagemang och skapa hållbara förutsättningar för medarbetare, företag och organisationer.

 Pris 140:- exkl moms (149:- inkl moms)

Provläs.

skulle du vilja jobba med dig?

en abc-bok om det svåra jobbet att vara medarbetare.

Boken "Skulle du vilja jobba med dig?" är en läsebok, men också en tankebok – och en skrivbok. Den hjälper dig att reflektera över dina egna tankar, beteenden och attityder och inte minst det egna ansvaret du bär som medarbetare, för din egen och gruppens utveckling.

Boken är skriven för var och en som intresserar sig för sin egen roll som medarbetare i ett företag, en organisation, en grupp eller ett lag. Den kan med fördel användas för gemensam läsning i ett arbetsteam som vill få igång en diskussion kring tankar, idéer och målbilder för att skapa en gemensam värdegrund och ta medarbetarskapet till en ny, mer utvecklande nivå.

Pris 179:- exkl moms (190:- inkl moms.)

Provläs.

ABC

Så här beskriver några av läsarna boken:

”Vilket kul grepp! Så enkelt men så genialt och belysande, korta avsnitt som ger tankar och reflektion. Just att ha en uppgift att skriva ger en ytterligare dimension.”

– Kristin Blomberg, regionsansvarig Modexa AB.

”Jäkligt bra och tänkvärd bok. En måste-bok för alla som vill utvecklas på alla nivåer.”

– Mikael Junger, VD/General Manager Clarion Hotel Winn

det är inte magi, det är energi.

en bok om kraften i upplevelsebaserad kommunikation.

Upplevelser kan förmedla, förklara och förstärka interna och externa budskap. Upplevelser kan göra mottagarna känslomässigt delaktiga i mål och visioner. Och företag och organisationer som lyckas skapa förståelse och delaktighet bland medarbetare och kunder rör sig snabbare framåt, så enkelt är det.

"Det är inte magi, det är energi" är en inspirations- och handbok i konsten att nå ut med sina budskap. Eller rättare sagt, konsten att nå in. För hemligheten med "upplevelsebaserad kommunikation" är att verkligen kommunicera på mottagarnas villkor. Och ett möte – ansikte mot ansikte – är fortfarande det mest sociala av alla sociala medier.

Pris från 229:-
Boken finns på Bokus.se och på Meetingsinternational.se

Provläs.

Magi

 

ledarskap på apstadiet

evolution för chefer och ledare.

Kan våra närmaste släktingar bland djuren hjälpa dig att bli en mänskligare ledare? Svaret får du i boken Ledarskap på Apstadiet. 206 sidor inspirerande läsning i pocketformat för alla människoapor som har med andra människoapor att göra. Genom att lära av schimpansernas beteende kan vi återupptäcka de behov som ligger djupt inom oss sedan miljoner år och som sällan eller aldrig står på schemat vid affärsvärldens ledarskapskurser, men som likafullt har avgörande betydelse för hur vi som medarbetare mår och därmed hur vi presterar. Boken belyser alltifrån vår nedärvda längtan efter grupptillhörighet och gemenskap till sambanden mellan hierarki och stress, delaktighet och arbetsglädje, relation och prestation och mycket, mycket annat. Boken nominerades till Årets HR-bok 2010.

Den inbundna upplagan på 4000 exemplar såldes helt till förmån för de utrotningshotade schimpanserna och genererade 1 miljon kronor till olika bevarandeprojekt. Nu finns den endast i Pocket-format, utgiven av Månpocket.

Pris 49:- exkl moms (52:- inkl moms.)

Provläs.

Apstadiet

Så här beskriver några av läsarna boken:

”Feelgood-läsning med mycket tänkvärd igenkänning för en chef.”

– Helen Borg, HR-konsult Intenco

”Ledarskap på apstadiet förenar vårt evolutionära arv med modern vetenskap och flera exempel är som hämtade från nyare terapiformer med KBT, där man alltmer fokuserar på närvaro i nuet. Det är med stor behållning jag har läst boken som jag varmt rekommenderar de chefer som vill få en vägledning och utveckling i sitt ledarskap. Detaljer och helheter vävs ihop på ett sätt så att det blir begripligt för våra båda hjärnhalvor. Den ger oss många modeller att apa efter.”

– Nils-Åke Nilsson, psykiatriker och psykoterapeut NÅN Synaps AB

ledarskap på sandlådenivå

ett lätt sätt att se på ett svårt jobb

Ledarskap på Sandlådenivå är en lättillgänglig bok om ett oändligt svårt ämne, nämligen konsten att leda andra människor. På 80 lättlästa sidor presenteras du 22 kapitel med tänkvärda tankar om ledarskapets svåra konst, och en rad handfasta råd och förslag på praktiska övningar.

Du kan självklart läsa den från pärm till pärm som vilken ledarskapsbok som helst (men vilken ledare har tid med det i dessa dagar?), men du kan också ta ett avsnitt då och då och låta dig inspireras, när du känner att du fallit i fällan att vara mer chef än människa. Boken kan läsas av ledare på alla nivåer, men ju högre upp i organisationen du befinner dig, desto mer kan du behöva ta dig ner på barnets nivå ibland. Boken nominerades till Årets Ledarbok 2006.

Pris 179:- exkl moms (190:- inkl moms.)

Provläs.

Sandlådan

Så här beskriver några av läsarna boken:

"Genom att använda barnens perspektiv hjälper författarna läsaren att få syn på grundläggande mänskliga beteenden. Ett gott ledarskap är ofta inte rationellt. Det är kreativt, intuitivt och mänskligt. Som barn. Och att se konflikterna "i sandlådan" kan bidra till att förstå både egna och andras reaktioner i en arbetsgrupp. De 22 övningarna är användbara idéer för utveckling av arbetsgrupper och ledarskap. De roliga barnteckningarna bidrar till den avspända och kreativa synen på ledarskapets vånda. En tillgänglig och lättläst bok."

– Juryn för Årets Ledarbok 2005

KONTAKTA MIG

Adress
Kyrkogatan 24 B
803 11 Gävle

Telefonnummer
070-672 34 30

E-post
tommy@tommylundberg.se

KONTAKT­FORMULÄR